vinjetti

Muutosjohtamisen keskeinen haaste on ihmisten motivoiminen mukaan muutokseen. Arvokartoituksella tunnistat mikä työntekijöitäsi motivoi ja miten huomioit sen johtaessasi heitä.

Vignette bowtie

Yritykselle

Arvokartoituksemme perustuu kansainvälisesti tunnustettuun mittaristoon, joka on kehitetty vastaamaan kansainvälisen toimintaympäristön luomiin haasteisiin mutta toimii yhtä hyvin myös paikallisissa yrityksissä. Se on kustannustehokas tapa oppia tuntemaan yrityksen arvopohjaa ja sen tuomia riskejä ja mahdollisuuksia.  

Arvokartoitus sopii erinomaisesti niin sisäisen viestinnän ja strategian jalkauttamisen tueksi kuin esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen.

Muutokseen arvot edellä
Arvopohjainen johtamisvalmennuksemme perustuu organisaation arvorakenteen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen päivittäisessä esimiestyössä. Lisäämme työntekijöiden omistautumista muutokseen valmentamalla lähiesimiehiä ja yritysjohtoa ymmärtämään työntekijöiden arvorakennetta.

Tulevaisuuden työntekijät 
Meillä rekrytointi perustuu kohdetiimin arvorakenteen tunnistamiseen, työnkuvan profiloimiseen ja hakijan arvopohjan kartoittamieen. Näin voimme varmistaa, että tiimiin kuin tiimiin löydetään sopivin mahdollinen tulokas ilman, että organisaatiokulttuuri joutuu epätasapainoon.

Ota yhteyttä