vinjetti

Arvojen mukaisesti toimimalla voi vahvistaa merkityksen tunnetta elämässä. Luomme uusia, tutkimukseen perustuvia työkaluja, joiden avulla nuoren tai aikuisen on helpompi löytää oma yksilöllinen polkunsa elämässä. 

Meidän näkemyksemme kestävästä kehityksestä on vahva yhteisö, koulu, kunta tai järjestö, jonka toimintaa tukee arvojen tuntemus ja toteuttaminen.

Vignette map

Yhteisölle

Yhteisön kehittäminen 
Yhteisön kehittäminen edellyttää tarkkoja tuntosarvia vallitsevien arvojen tunnistamiseksi ja erilaisten arvojen törmäysten pehmentämiseksi. Jyrkät erot siinä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena voi johtaa keskinäisen ymmärryksen ja keskustelun katkeamiseen. Tarjoamme työkaluja arvokuplien ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja purkamiseen.

Elämänpolku
Elämänpolku on itsetutkisteluun kannustava työkalu, jonka avulla voi tutkia ja oppia ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja motivaatiotaan. Sen avulla voi inspiroitua alasta, josta ei ollut aiemmin kuullutkaan, tai uskaltaa keksiä työn, jota ei ole vielä olemassa. Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla yksilöllisten arvojen ja motiivien tutkimusta, kognitiivisen käyttäytymisterapian toiminnallisia harjoituksia sekä avointa tietoa työstä, opiskelusta ja harrastuksista. Kunnat, oppilaitokset ja järjestöt voivat työkalun avulla tarjota nuorille ja aikuisille monipuolista opintojen ja työnhaun ohjausta. Fiksujen valintojen tukeminen edistää yhdenvertaisuutta ja kohdistaa yhteiskunnan resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutus ja luennointi
Tarjoamme eri mittaisia koulutuksia, työpajoja ja luentoja mielen hyvinvoinnista, stressinhallinnasta, mindfulness- ja arvotyöskentelystä. Voit kuunnella Maarit Lassanderin näkemyksiä näistä aiheista mm. Ylen Lanttulataamossa ja valtakunnallisessa Oppimisen fiestassa.

Ota yhteyttä