vinjetti

Arvojen mukaisesti toimimalla voi vahvistaa merkityksen tunnetta elämässä. Luomme uusia, tutkimukseen perustuvia työkaluja, kursseja ja yhteistyömalleja.

Vignette map

Näkemys

Yhteisön kehittäminen edellyttää tarkkoja tuntosarvia vallitsevien arvojen tunnistamiseksi ja erilaisten arvojen törmäysten pehmentämiseksi. Jyrkät erot siinä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena voi johtaa keskinäisen ymmärryksen ja keskustelun katkeamiseen. Tarjoamme työkaluja arvokuplien ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja purkamiseen.

Elämänpolku on itsetutkisteluun kannustava työkalu, jonka avulla voi tutkia ja oppia ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja motivaatiotaan. Sen avulla voi inspiroitua alasta, josta ei ollut aiemmin kuullutkaan, tai uskaltaa keksiä työn, jota ei ole vielä olemassa. Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla yksilöllisten arvojen ja motiivien tutkimusta, kognitiivisen käyttäytymisterapian toiminnallisia harjoituksia sekä avointa tietoa työstä, opiskelusta ja harrastuksista.

Taloudellinen hyvinvointi ei ole vain objektiivisen tulotason kasvattamista vaan myös mielen hyvinvoinnin vaalimista tietoisilla taloudellisilla valinnoilla ja perustellulla päätöksenteolla. Myönteisen suhteen rakentaminen henkilökohtaiseen talouteen on yhteiskunnallisesti rakentava teko ja antaa mahdollisuuksia kestävämmälle kehitykselle jo pienistä arjen valinnoista lähtien.

Tietoinen läsnäolo on myös yhteisöllistä (social mindfulness). Parhaimmillaan se auttaa meitä tekemään rakentamaan vahvempia siteitä ympäröivään yhteisöön ja kohtaamaan ihmisiä avoimesti ja keskustellen.


Tilaa uutiskirjeemme ja ole ajantasalla tutkimuksessa ja innovaatiossa